کمترین: 
3917
بیشترین: 
3930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 11 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 11 مهر 1396 , 3930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 11:40","price":3917},{"date":"1396/07/11 12:10","price":3918},{"date":"1396/07/11 13:40","price":3920},{"date":"1396/07/11 14:50","price":3921},{"date":"1396/07/11 15:30","price":3922},{"date":"1396/07/11 16:40","price":3928},{"date":"1396/07/11 16:50","price":3930}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399