کمترین: 
1127
بیشترین: 
1130
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 11 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 مهر 1396 , 1128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 11:30","price":1129},{"date":"1396/07/11 12:10","price":1127},{"date":"1396/07/11 14:50","price":1130},{"date":"1396/07/11 15:10","price":1128}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399