کمترین: 
489
بیشترین: 
491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 11 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 مهر 1396 , 491 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 10:10","price":489},{"date":"1396/07/11 12:00","price":490},{"date":"1396/07/11 12:10","price":489},{"date":"1396/07/11 14:30","price":490},{"date":"1396/07/11 14:50","price":491}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399