کمترین: 
480
بیشترین: 
482
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 11 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 مهر 1396 , 482 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 10:10","price":480},{"date":"1396/07/11 12:40","price":481},{"date":"1396/07/11 14:50","price":482}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399