کمترین: 
4084
بیشترین: 
4088
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 مهر 1396 , 4084 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 10:10","price":4086},{"date":"1396/07/11 10:50","price":4085},{"date":"1396/07/11 12:00","price":4088},{"date":"1396/07/11 13:20","price":4085},{"date":"1396/07/11 15:10","price":4084}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399