کمترین: 
3236
بیشترین: 
3240
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 11 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 مهر 1396 , 3237 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 10:10","price":3240},{"date":"1396/07/11 12:10","price":3237},{"date":"1396/07/11 12:50","price":3236},{"date":"1396/07/11 14:50","price":3237},{"date":"1396/07/11 15:10","price":3236},{"date":"1396/07/11 16:00","price":3237}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399