کمترین: 
5245
بیشترین: 
5258
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 11 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 11 مهر 1396 , 5249 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 10:10","price":5258},{"date":"1396/07/11 10:30","price":5255},{"date":"1396/07/11 11:30","price":5258},{"date":"1396/07/11 12:00","price":5255},{"date":"1396/07/11 12:10","price":5254},{"date":"1396/07/11 12:20","price":5253},{"date":"1396/07/11 12:50","price":5250},{"date":"1396/07/11 13:00","price":5248},{"date":"1396/07/11 13:10","price":5247},{"date":"1396/07/11 14:00","price":5246},{"date":"1396/07/11 14:20","price":5245},{"date":"1396/07/11 14:50","price":5246},{"date":"1396/07/11 15:10","price":5247},{"date":"1396/07/11 16:30","price":5249}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398