کمترین: 
4678
بیشترین: 
4685
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 11 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 11 مهر 1396 , 4682 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 10:10","price":4685},{"date":"1396/07/11 12:00","price":4683},{"date":"1396/07/11 12:10","price":4682},{"date":"1396/07/11 12:20","price":4681},{"date":"1396/07/11 12:50","price":4679},{"date":"1396/07/11 13:10","price":4678},{"date":"1396/07/11 13:20","price":4679},{"date":"1396/07/11 13:30","price":4680},{"date":"1396/07/11 14:30","price":4679},{"date":"1396/07/11 14:50","price":4684},{"date":"1396/07/11 15:10","price":4681},{"date":"1396/07/11 16:20","price":4682}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399