کمترین: 
1994
بیشترین: 
1994
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 11 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 مهر 1396 , 1994 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":1994}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399