کمترین: 
10115.9
بیشترین: 
10115.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 11 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 مهر 1396 , 10115.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":10115.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398