کمترین: 
433.9
بیشترین: 
433.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 11 مهر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 11 مهر 1396 , 433.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":433.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399