کمترین: 
2482.6
بیشترین: 
2482.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 مهر 1396 , 2482.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":2482.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399