کمترین: 
3216.6
بیشترین: 
3216.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 11 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 11 مهر 1396 , 3216.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":3216.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398