کمترین: 
290.4
بیشترین: 
290.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 11 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 مهر 1396 , 290.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":290.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399