کمترین: 
8804.8
بیشترین: 
8804.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 11 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 مهر 1396 , 8804.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":8804.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399