کمترین: 
925.6
بیشترین: 
925.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 11 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 11 مهر 1396 , 925.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":925.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399