کمترین: 
903.7
بیشترین: 
903.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 11 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 مهر 1396 , 903.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":903.7}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399