کمترین: 
11202.7
بیشترین: 
11202.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 11 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 مهر 1396 , 11202.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":11202.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399