کمترین: 
422.9
بیشترین: 
422.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 11 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 مهر 1396 , 422.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":422.9}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399