کمترین: 
533.1
بیشترین: 
533.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 11 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 11 مهر 1396 , 533.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":533.1}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398