کمترین: 
414
بیشترین: 
414
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 11 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 مهر 1396 , 414 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":414}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399