کمترین: 
49.7
بیشترین: 
49.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 11 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 11 مهر 1396 , 49.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":49.7}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399