کمترین: 
3466.5
بیشترین: 
3466.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 مهر 1396 , 3466.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":3466.5}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399