کمترین: 
2705.5
بیشترین: 
2705.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 11 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 مهر 1396 , 2705.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":2705.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399