کمترین: 
2996.5
بیشترین: 
2996.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 11 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 مهر 1396 , 2996.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":2996.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399