کمترین: 
509.7
بیشترین: 
509.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 11 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 مهر 1396 , 509.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":509.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399