کمترین: 
948.4
بیشترین: 
948.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 11 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 مهر 1396 , 948.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":948.4}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399