کمترین: 
922.7
بیشترین: 
922.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 11 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 11 مهر 1396 , 922.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":922.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399