کمترین: 
4492
بیشترین: 
4492
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 11 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 11 مهر 1396 , 4492 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":4492}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399