کمترین: 
3968.2
بیشترین: 
3968.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 11 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 11 مهر 1396 , 3968.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":3968.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399