کمترین: 
3388.9
بیشترین: 
3388.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 11 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 11 مهر 1396 , 3388.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":3388.9}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399