کمترین: 
1.55
بیشترین: 
1.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 11 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 11 مهر 1396 , 1.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 01:08","price":1.56},{"date":"1396/07/11 03:00","price":1.55},{"date":"1396/07/11 03:32","price":1.56},{"date":"1396/07/11 04:00","price":1.55},{"date":"1396/07/11 13:08","price":1.56},{"date":"1396/07/11 13:32","price":1.55},{"date":"1396/07/11 15:32","price":1.56},{"date":"1396/07/11 16:32","price":1.55},{"date":"1396/07/11 17:32","price":1.56},{"date":"1396/07/11 19:08","price":1.57},{"date":"1396/07/11 19:32","price":1.56}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399