کمترین: 
644000
بیشترین: 
644000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 10 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 10 مهر 1396 , 644000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 12:36","price":644000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399