کمترین: 
950
بیشترین: 
955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 مهر 1396 , 953 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 12:30","price":950},{"date":"1396/07/10 12:40","price":955},{"date":"1396/07/10 13:20","price":950},{"date":"1396/07/10 13:30","price":955},{"date":"1396/07/10 14:40","price":953}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399