کمترین: 
4090
بیشترین: 
4095
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 مهر 1396 , 4094 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 12:00","price":4091},{"date":"1396/07/10 12:30","price":4090},{"date":"1396/07/10 12:40","price":4091},{"date":"1396/07/10 12:50","price":4095},{"date":"1396/07/10 13:00","price":4094},{"date":"1396/07/10 13:20","price":4093},{"date":"1396/07/10 13:30","price":4094}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399