کمترین: 
1130
بیشترین: 
1133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 10 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 مهر 1396 , 1130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 11:40","price":1133},{"date":"1396/07/10 12:50","price":1132},{"date":"1396/07/10 13:00","price":1131},{"date":"1396/07/10 13:20","price":1132},{"date":"1396/07/10 13:30","price":1131},{"date":"1396/07/10 14:00","price":1130}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399