کمترین: 
3912
بیشترین: 
3916
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 10 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 10 مهر 1396 , 3916 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 11:20","price":3912},{"date":"1396/07/10 12:10","price":3915},{"date":"1396/07/10 12:50","price":3916}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399