کمترین: 
2380
بیشترین: 
2400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 10 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 مهر 1396 , 2400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 10:50","price":2380},{"date":"1396/07/10 11:40","price":2400}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399