کمترین: 
490
بیشترین: 
490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 10 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 مهر 1396 , 490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 10:30","price":490}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399