کمترین: 
3237
بیشترین: 
3245
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 10 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 مهر 1396 , 3237 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 10:30","price":3245},{"date":"1396/07/10 11:00","price":3244},{"date":"1396/07/10 11:10","price":3243},{"date":"1396/07/10 12:50","price":3242},{"date":"1396/07/10 13:00","price":3241},{"date":"1396/07/10 13:10","price":3240},{"date":"1396/07/10 14:30","price":3238},{"date":"1396/07/10 15:50","price":3237}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399