کمترین: 
3148
بیشترین: 
3151
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 10 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 10 مهر 1396 , 3150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 10:10","price":3151},{"date":"1396/07/10 10:30","price":3149},{"date":"1396/07/10 12:30","price":3150},{"date":"1396/07/10 12:40","price":3149},{"date":"1396/07/10 12:50","price":3148},{"date":"1396/07/10 13:00","price":3149},{"date":"1396/07/10 13:10","price":3150}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399