کمترین: 
618
بیشترین: 
623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 10 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 مهر 1396 , 618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 10:10","price":620},{"date":"1396/07/10 11:40","price":619},{"date":"1396/07/10 12:30","price":623},{"date":"1396/07/10 12:40","price":619},{"date":"1396/07/10 12:50","price":621},{"date":"1396/07/10 13:00","price":619},{"date":"1396/07/10 13:20","price":623},{"date":"1396/07/10 13:30","price":619},{"date":"1396/07/10 14:50","price":618}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399