کمترین: 
4687
بیشترین: 
4700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 10 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 10 مهر 1396 , 4688 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 10:10","price":4700},{"date":"1396/07/10 11:50","price":4699},{"date":"1396/07/10 12:00","price":4698},{"date":"1396/07/10 12:10","price":4696},{"date":"1396/07/10 12:30","price":4697},{"date":"1396/07/10 12:40","price":4695},{"date":"1396/07/10 12:50","price":4687},{"date":"1396/07/10 13:00","price":4688},{"date":"1396/07/10 14:10","price":4687},{"date":"1396/07/10 15:50","price":4688}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399