کمترین: 
85514.9
بیشترین: 
85626.9
قیمت شاخص بورس امروز 10 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 10 مهر 1396 , 85514.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 10:10","price":85626.9},{"date":"1396/07/10 13:10","price":85514.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398