کمترین: 
2005.1
بیشترین: 
2005.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 10 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 مهر 1396 , 2005.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":2005.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399