کمترین: 
58.8
بیشترین: 
58.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 10 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 مهر 1396 , 58.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":58.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399