کمترین: 
2486.7
بیشترین: 
2486.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 مهر 1396 , 2486.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":2486.7}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399