کمترین: 
3210.1
بیشترین: 
3210.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 10 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 10 مهر 1396 , 3210.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":3210.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399