کمترین: 
289.4
بیشترین: 
289.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 10 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 مهر 1396 , 289.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":289.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399