کمترین: 
8790.2
بیشترین: 
8790.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 10 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 10 مهر 1396 , 8790.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":8790.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398